0978785275 nhutrangle@gmail.com

Địa điểm Nissan Giải Phóng

Bản đồ trên Google Map

Chỉ dẫn đường đi cụ thể

Km9  Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội ( Cạnh Bến Xe Nước Ngầm)